Henkinen Akatemia

Henkistä valmennusta yksilöille ja yhteisöille.

Sisäistä viisautta avaavat

Kurssit, konsultaatiot, luennot ja meditaatiot

Kiitos kaikille Hengen ja Tiedon Messujen luennollani ja meditaatiossa olleille. Tupa oli täynnä molemmissa tilaisuuksissa. Pahoittelen, jos joku ei mahtunut mukaan meditaatioon. Ovi piti sulkea hieman etuajassa, kun lattiapaikatkin alkoivat loppua. 

Tammikuussa alkanut Sisäinen viisaus -etäkurssi päättyy kesäkuun puolivälissä. Seuraavaa kurssia valmistelen jo yhdessä MInna Anttilan kanssa. Se aloittaa kesän jälkeen. Kysy lisätietoja aiheesta, jos tunnet vetoa sitä kohtaan. Aiheena Kristus tietoisuuden laskeutuminen, heräämisprosessi, yhteydenpito kosmisiin auttajiin, vanhojen rajoitusten irti päästäminen, yhteys korkeimpaan itseen ja paljon muuta. Kaikki uudet ja vanhat kurssilaiset ovat tervetulleita mukaan!

Pidän sunnuntaina 14.5. klo 13-14.30 kulttuurikeskus Laikussa Tampereella luennon aiheesta: "Arkkienkelit, Mestarit ja Kosmiset auttajat". Tilaisuuden järjestäjä on Tampereen Ruusuristi.

Torstaina kesäkuun 4. päivä klo 18 on seuraava täydenkuun meditaatio netissä. Tarkempia tietoja meditaatiosta löytyy Ohjelmat-sivulla. Tässä linkki to 4.6. meditaatioon: 

https://us06web.zoom.us/j/88230119564?pwd=TTd0Qzh6YmlvaHJ1Wk52TlM0NERZQT09


Sisäinen viisaus

Intensiivinen kurssi henkistä polkua kulkeville, jotka hakevat yhteyttä korkeampaan itseensä. 

Konsultaatiot

Yksilöllistä ohjausta ja parannusta henkisen polun kulkijoille 

Etämeditaatiot

Puhdistus-, valotyö- ja ohjausmeditaatioita kaikille halukkaille

Voimaannuttaja

Tero Lahdes

Henkinen palvelutyöni

Tero on 90-luvun puolivälistä alkaen määrätietoisesti kulkenut omaa henkistä polkuaan, etsinyt tietoa ja oppinut taitoja,  tehnyt yhteistyötä lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten henkisten "tietäjien" kanssa, sekä saanut ohjausta korkeammalta itseltä ja muissa ulottuvuuksissa olevilta ihmiskunnan auttajilta. Hänen tehtävänään on tuoda valoa maan piiriin, jakaa tietoa ihmiskunnan heräämisprosessista, auttaa valotyöntekijöitä avaamaan omaa yhteyttä korkeampaan itseensä ja tukea heitä avautumisprosessin aikana. Äiti Maan tukeminen kollektiivista energiaa puhdistamalla ja korkeasti värähtelevää valoenergiaa välittämällä, kuuluu myös tärkeimpiin tehtäviin. Tero auttaa yksilöitä tunnistamaan ja poistamaan esteitä paranemisen ja korkeamman viisauden ilmenemisen tieltä, ja opettaa erilaisia tehokkaita meditaatio-, hengitys-, puhdistus, suojaus- ja monia muita tekniikoita, jotka tukevat korkeamman tietoisuuden avautumisprosessia. Hän vetää valmennusryhmiä valotyöntekijöille, luennoi, ja pitää kuukausittaisia etämeditaatioita. Tavoitteena on auttaa valotyöntekijöitä saamaan käyttöönsä kyvyt ja valtavan potentiaalin, joka vielä uinuvana odottaa käyttöön ottamista. 

Avautumisprosessissa vähitellen nousemme yhä korkeampiin valon taajuuksiin ja tietoisuuden tasoihin. Matkalla työstämme mielen luomia rajoittavia ajatus- ja tunnemalleja,  meditoimme, puhdistamme energioita ja luomme harmoniaa elämäämme. Prosessin myötä ymmärrämme paremmin omaa henkistä- ja fyysistä kokonaisuuttamme ja tehtäväämme täällä. Korkeamman itsen ja egomielemme yhteen sulautuminen tuo meille sisäisen rauhan. Viisaus, onnellisuus, runsaus ja terveys vallitsee elämässämme, jolloin voimme paremmin auttaa muita paranemaan ja tuomaan valoa, rauhaa ja hyvinvointia maan päälle. 

Katso Teron haastattelu Juhan juttusilla -sarjassa: RTV esittää: Juhan juttusilla Tero Lahdes - YouTube


.

Yhdistyminen korkeampaan itseen

Yhä useampi ihminen herää pohtimaan omaa tarkoitustaan tällä planeetalla. Moni herkistyy aistimaan ympärillään energioita, huomaa intuitionsa toimivan paremmin, saa yllättäviä henkisiä kokemuksia, tai ehkä jo näkee toiseen korkeampaan ulottuvuuteen tai kanavoi viestejä sieltä. Nämä kaikki ovat merkkejä prosessista, jossa Maaplaneetta vähitellen nostaa värähtelytaajuuttaan, ja nousee uuteen korkeampaan ulottuvuuteen. Koko kosmos on mukana tässä muutoksessa ja se tekee paluuta lähteeseensä. Ihmiskunnalle se tarkoittaa heräämistä uuteen korkeampaan tietoisuuteen. Maan värähtelytaajuutta nostava kosminen valoenergia tuo esiin kaiken piilossa olleen matalasti värähtelevän energian, jotta se pääsee puhdistumaan. Tämä voi näyttäytyä varjon vahvistumisena, mutta samaan aikaan valo vahvistuu voimakkaasti ihmiskunnassa, ja vie lopulta voiton.

Heräämisprosessin etujoukkoja ovat niin kutsutut valotyöntekijät, jotka ovat kehollistuneet juuri tähän aikaan ollakseen apuna tässä suuressa operaatiossa. He avautuvat ensimmäisinä oman korkeamman itsensä sisäiselle viisaudelle, rakkaudelle ja voimalle, joka alkaa ohjata heidän toimintaansa. Tärkein tehtävä valotyöntekijöille on henkeen yhdistymisen kautta lisätä parantavan, viisaan ja rakkaudellisen valoenergian määrää fyysisissä kehoissamme. Tämä maan piiriin tuotu korkeasti värähtelevä valoenergia auttaa ympäristöään muuttumaan kaltaisekseen. Lisääntyneen valon myötä ihminen eheytyy, paranee ja vapauttaa jumalaisen täydellisen olemuksensa palvelemaan ihmiskuntaa ja Maaplaneettaa. Maapallon lukuisat vaikeat ongelmat ratkeavat vain ihmiskunnan tietoisuuden nousun ja valon lisääntymisen myötä.

Avautuminen tai herääminen tapahtuu vähitellen. Aiemmissa kehollistumissa tietoisuuttaan kehittäneille valotyöntekijöille avautuminen on nopeampaa, toisille uudistuminen on vaikeampaa ja vanhasta kiinnipitäminen tuntuu turvallisemmalta. Kaikki ovat kuitenkin mukana tässä muutosprosessissa ja paine vanhasta irti päästämiseen kasvaa koko ajan. Vapautta kaipaava sielu osoittaa monella eri tavalla mitkä ajattelu- ja toimintamallit eniten rajoittavat yksilön avautumista. Avautumisen myötä rakentuu uudenlainen yhteys ja valokeho, jonka myötä tietoisuutemme yhdistyy sieluumme, henkeemme ja muuhun kosmokseen. Kehojemme värähtelytaajuus nousee vähitellen, kun valon määrä kehoissamme lisääntyy ja solumme alkavat käyttää valoa energialähteenään.

Sisäiselle viisaudelle avautumista hidastaa mentaalisen mielemme vastustus. Mentaalisen mielemme (mentaalikehon) pääasiallinen tehtävä on säilyttää meidät hengissä. Se perustaa tietonsa aistien kautta tulleeseen tietoon, joista se on tehnyt omia tulkintoja ja johtopäätöksiä, ja ohjaa toimintaamme sen mukaisesti. Monet näistä, etenkin lapsuudessa syntyneet uskomukset ja johtopäätökset ovat valitettavan vääriä, ja ne ohjaavat alitajuisesti toimintaamme vielä aikuisiälläkin. Mentaalinen mieli pitää uhkana kaikkea sellaista mistä sillä ei ole tietoa, ja siksi vastustaa sitä. Henki ja sielu on sille vieraita asioita ja sen aiemman kokemuksen ulkopuolella. Vähitellen kuitenkin uudet kokemukset ja tieto alkaa rauhoittaa mentaalista mieltä, ja se alkaa luottaa yhä enemmän avautumisprosessiin, ja sallii korkeamman itsen yhä enemmän hallita yksilön tietoisuutta. Avautumisprosessissa mieli lopulta alistuu korkeamman ohjaukseen. Se tapahtuu parhaiten rakkaudella, ei pakottamalla.

Avautumisprosessin myötä lisääntyvä valo tuo esiin mielemme luomia rajoittavia ajatusmalleja, vääriä uskomuksia, ja tunnetallenteita, jotta tiedostaisimme ne ja päästäisimme niistä irti. Näin valo pääsee yhä esteettömämmin kehoihimme. Erilaiset koettelemukset elämässämme ovatkin suuria mahdollisuuksia muuttaa suhtautumistapaamme, ja vapautua vanhasta tavasta reagoida niihin. Sanomattakin on selvää, että tämä ei aina ole helppoa, sillä näihin liittyy aina voimakkaita tunnetiloja. Suuremmat koettelemukset ovat korkeamman itsemme ja oppaidemme luomia testejä, joissa nähdään, olemmeko oppineet hallitsemaan ajatuksiamme ja tunteitamme, ja olemmeko valmiita nousemaan uudelle tasolle ja ottamaan suuremman osan henkemme voimaa käyttöömme. Näitä tilanteita kutsutaan myös arjessa tapahtuviksi vihkimyksiksi.

Vaikka avautumisprosessi etenee vääjäämättä koko ihmiskunnassa, voi sitä myös edesauttaa monella eri tavalla. Kaikki henkiset harjoitukset, kuten meditaatiot, hengitysharjoitukset, puhdistus- ja suojaustekniikat, affirmaatiot, visualisoinnit, mantrat, erilaiset kehoja avaavat harjoitukset, positiivinen ajattelu, decreet, jne auttavat yhteyden (antakarana) ja tietoisuuden kehittymistä suuresti. Harjoitusten lisäksi tieto avautumisprosessista, kokonaisvaltaisesta olemuksestamme ja maailmankaikkeuden toimintaperiaatteista lisää ymmärrystämme itsestämme ja kosmoksesta, ja auttaa mentaalista mieltämme sallimaan avautumisen. Oman tietoisen toimintamme lisäksi meillä on mahdollisuus saada apua valtavalta henkisten auttajien joukolta. Ylösnousseet mestarit, arkkienkelit, elohimit, tähtiystävämme, lukemattomat enkelijoukot ja muut valo-olennot ovat pyynnöstämme aina valmiita auttamaan meitä pyrkimyksessämme kasvaa valossa. Emme todellakaan ole yksin tässä haastavassa tilanteessa. Käyttöömme on annettu myös lukuisia erittäin käyttökelpoisia energiatyökaluja, kuten vaikka negatiivisia energioita tehokkaasti valoksi muuntava violetti liekki.

Avautumisen myötä meille kehittyy (tai aukeaa) niin sanottu valokeho, merkaba (hieman myöhemmin), jonka kautta henki toimii meissä. Valokeho, joka koostuu aksiotonaalisista linjoista ja aksiaalisesta järjestelmästä, yhdistää kehomme solut ja fyysiset kehomme henkemme kautta koko kosmokseen. Me emme enää ole erillisiä polariteettien maailmassa, vaan voimme kokea ykseyttä sieluumme, henkeemme ja koko maailmankaikkeuteen. Meistä tulee oman todellisuutemme tietoisia luojia. Käytämme ajatustamme, tunnettamme ja huomiotamme luomisen välineinä. Mestari on sulautunut jumalalliseen henkeen ja on täysin vapaa mielen rajoituksista. Mestari pystyy tietoisesti vetämään kaikkien mahdollisuuksien kvanttikentästä kaiken mitä haluaa. Hän luo korkeamman älykkyyden ohjaamana uudenlaista maailmaa, taivasta maan päälle.

Miten ylösnousemusprosessi etenee? Miten ja milloin yhdistyminen sieluun ja henkeen tapahtuu? Miten energiat virtaavat eri ulottuvuuksissa oleviin kehoihimme ja energiakeskuksiimme? Millaisilla henkisillä harjoituksilla voin edistää avautumistani, puhdistaa energioita, suojautua häiritseviltä energioilta, välittää parantavaa energiaa, poistaa mielen ohjelmointeja ja muita rajoittavia esteitä? Näitä, ja muita avautumisprosessiin liittyviä asioita käsittelen tarkemmin luennossani, oman tietämykseni ja kokemukseni pohjalta.

Pidän luennon tästä aiheesta Hengen ja Tiedon Messuilla lokakuun 15 päivä, 2022. Aiheeseen liittyvä etäkurssi alkaa tammikuussa -23.