Henkisen kehittymisen syklisyys

Henkinen kasvu on polveileva prosessi, jossa tuntuu kuin kasvaisimme eri aiheissa syklisesti. Kasvu ei ole aina lineaarista eli emme aina tiedä mistä kasvu alkaa ja mihin se päättyy, mutta pystymme silti tarkoin katsoessamme tunnistamaan kasvussa eri vaiheita, esimerkiksi vuoden eri vaiheiden mukaisesti.

Kasvua voi visuaalisesti kuvailla pyörteellä tai ympyrällä. Kuuluu sanottavan, että henkinen kasvu on kuin sipulia kuorisi. Kuorimme kerros kerrokselta itsestämme pois asioita, joita emme halua enää kantaa mukana ja toisaalta oivallamme näiden kerrosten kuorimisen kautta itsestämme ja koko kokonaisuudestamme taas uusia puolia. Vanhasta irtipäästäminen tuo tilaa uudelle tulla esille. Kerros kerrokselta kuoriminen on myös helpompaa ja armollisempaa kuin isojen muutoskokonaisuuksien käsittelyyn ottaminen kerralla, joka voisi hajottaa psyyken tasapainoista toimintaa.

Kasvun syklisyys tarkoittaa minulle myös sitä, että eri kasvunaiheet ovat aktiivisena välillä useampi yhtä aikaa ja vuorottelevat intensiteetissä. Aiheet, eli opit ryhmittyvät ja toisessa aiheessa kasvaminen rytmittää toisen kasvunaiheen ymmärtämistä ja avautumista itselle

Meillä on mahdollisuus siis syklittää omaa kasvutarinaa niin, että luomme rytmin – tai antaudumme rytmiin – joka toimii myös lineaarisessa ajassa. Olen tunnistanut, että tämä rytmi seuraa jokseenkin vuodenkiertoa taivaalla, eli tasaus- ja seisauspäivät ovat tärkeitä energiaportteja muutokselle. Lisäksi jokaisen kuukauden numerologisesti vahvat tasapäivät 1.1., 2.2. jne. ovat niin ikään vahvoja energiaportteja, jolloin voimme tuntea vahvan muutosenergian ja tulla tietoiseksi omista kasvuun liittyvistä yksityiskohdista ja -energioista.

Aloitan henkisen transformaatio- tai muutosrytmin kuvaamisen talvipäivänseisauksesta, koska minulle se näyttäytyy seuraavan lineaarisen kalenterivuoden oppien integroimisen aloitukselta. Saamme valtavan energiavirtauksen uuden vuoden opeista talvipäivän seisauksen aikaan 21-22.12. Tästä uuden syntyminen saa alkunsa ja tulemme kokemaan ensimmäisiä väläyksiä elämäämme tulevista energioista tai uuden oppimisen aiheista tai niistä asioista, joita irtipäästämme. 1.1 ja 2.2 porttipäivät ovat näissä avainasemassa ja tietoisuus meneillään olevista energioista tulee selvemmäksi. Tähän liittyen ja tämän jälkeen tapahtuu paljon puhdistumista. Koemme tilanteita, jotka auttavat meitä luopumaan, irtipäästämään "vanhasta itsestämme" – jostain, mikä ei ole enää tässä kasvunvaiheessa osa polkuamme, tai mikä ei kehitä meitä enää uutta kohden. Pyrimme elämässä kohtaamiemme tapahtumien avulla pois siis sellaisesta, mikä pitää meitä kiinni vanhassa ajatusmallissa, tekemisen tavassa, ympäristössä tai itsemme ilmentämisen muodossa. Irtipäästämistä tapahtuu jokaisessa vaiheessa syklistä kehittymistä, mutta erityisen vahvaa se on tässä vaiheessa alkuvuotta, jossa viimeistään tiputetaan muasta edellisen vuoden vanhat mallit, joita uusi minä ei halua enää mukaansa alkaneeseen vuoteen.

Vuoden edetessä 3.3. ja 4.4. porttipäivät ja niiden ympärillä oleva aika auttaa meitä pikkuhiljaa kirimään kohti uutta värähtelytaajuutta. Oppiminen on täydessä vauhdissa. Saamme pieniä väläyksiä, näkökulmia uudesta energiasta – ehkä huomaamme, miten arkemme muuttuu tai muuttuisi, jos uskallamme laajentua tässä syklissä korkeinta potentiaaliamme kohden! Egon kanssa työskentely on vahvaa – kerromme egolle, miten uuden energian salliminen omaan todellisuuteen lisää hyvinvointia tai jotain muuta hyvää, tavoiteltavaa asiaa elämässämme. Ego ja korkeampi itse käy kuvainnollisesti neuvottelua siitä, mitä pidetään mukana vanvasta itsestä ja mitä uutta sallitaan näkyväksi. Saat käsityksiä myös siitä, mikä on vanhaa, mikä uutta ja voit vapaan tahtosi kautta päättää, mitä jätät, mistä luovut pikku hiljaa

Egon pehmetessä uuteen, kokeilemme uutta toimintatapaa kevään aikana, portit 3.3.-5.5. ovat tässä vahvoja. Miltä tuntuisi käyttää jotain uutta toimintatapaa tai olla yhteydessä eri ihmisten kanssa kuin ennen? Kokeilemisen ja ehkä joidenkin onnistumisten ja edistysaskeleiden jälkeen tulee yleensä testivaihe. Universumi, tai sinä itse kysyt itseltäsi, että oletko todella tosissasi uuden tavan ilmentämisessä ja saatat kohdata askeleita tai haasteita, jotka vahvasti haastavat uutta. Erityisesti toukokuun aika on vahvaa jopa kyseenalaistamisen aikaa. Toukokuun aikana todetaan myös, miten haluamme edetä: uutta kohden suoraan, vai muutetaanko uudessa asiassa vielä jotain, jotta se mahtuu elämäämme paremmin.

Tämä aiheuttaa tapahtumaketjun tai asioiden energioiden muuttumisen niin, että oma energiamme pääsee nousemaan ja värähdetaajuus vaihtuu ja nousee parhaassa tapauksessa! 5.5. ja 6.6. portin energiavaihdos on tässä oleellinen. Uuden integroituessa egomme voi aluksi kokoa hämmennystä siitä, mitä on nyt oikeasti tapahtumassa ja mihin olen uudestisyntymässä. Uuteen taajuuteen tottuminen on hieman omituista, mutta silti koko järjestelmäsi oivaltaa, että nyt olen mennyt läpi uuteen ja "se tapahtuu!" Uuden syntymisen kokonaisuuden ymmärtäminen on upea hetki ja tätä "HEUREKA!" -hetkeä tukea 6.6. ja 7.7 portit. Tunnelma saattaa olla aika katossa 😄

Näin usein kesän aikaan tulee huojennus ja keho ja mieli ei koe enää niin paljoa turhaumaa, vaan uusi aidosti toteutuu elämässämme. On helpottavaa ymmärtää, mistä on irtipäästänyt ja mitä on oppinut – kuten myös minkä oppiminen jatkuu syksyllä. Syksy tuo mukanaan uuden opin integroimisen omaan arkeen ja 8.8, 9.9, 10.10 portit maadoittavat energian laajentumisen käytäntöön. 8.8. leijonaportti tuo vielä valtavasti toteuttamisen intohimoista voimaa, joka auttaa meitä uskomaan omaan kykyymme virrattaa uusi olemuksemme ja energiamme käyttöön uusien suunnitelmien ja ihan arkisten toimien kautta.

Loppuvuoden portit 11.11 ja 12.12 irtipäästävät viimeisetkin asiat ja näkökulmat, jotka eivät tue uuden henkisen laajuuden integroitumista arkeen. Samalla ne avaavat jo näkökulmia seuraavaan integroitavaan henkisen kasvun asiaan, joka alkaa kunnolla talvipäivänseisauksen 21.-22.12 aikaan.

Puhun usein "uudelleen syntymisestä" henkisellä polulla ja koen, että meillä on näitä useita. Noin 10-12 vuoden välein teemme kunnon hypyn seuraavalle taajuudelle ja tällöin irtipäästettävää on enemmän ja uusien asioiden, tapahtumien, ihmisten ja oman itsen uudeksi kokeminen on vahvempaa kuin tavallisessa vuosittaisessa syklissä. Vuosikasvusyklit auttavat näitä isompia uudestisyntymisiä, valmistelevat niitä ennen niiden tapahtumista, vahvistavat kykyämme vastaanottaa ne. Vuosisyklit myös integroivat isommat muutokset osaksi arkea, koska vuosisykleissä tapahtuu itse henkinen työ ja askeleet eteenpäin, jotka lopulta näyttäytyvät isoina henkisen kasvun vaiheina.

Rakkaudella polkuasi tukien – Sielunkasvun coach ja henkinen valmentaja Minna Anttila.

 

 

 

Tilaa Henkisen Akatemian asiakaskirje

 

Voit koska tahansa peruuttaa kirjeen tilaamisen.