Yhdistyminen korkeampaan itseen

Yhä useampi ihminen herää pohtimaan omaa tarkoitustaan tällä planeetalla. Moni herkistyy aistimaan ympärillään energioita, huomaa intuitionsa toimivan paremmin, saa yllättäviä henkisiä kokemuksia, tai ehkä jo näkee toiseen korkeampaan ulottuvuuteen tai kanavoi viestejä sieltä. Nämä kaikki ovat merkkejä prosessista, jossa Maaplaneetta vähitellen nostaa värähtelytaajuuttaan, ja nousee uuteen korkeampaan ulottuvuuteen. Koko kosmos on mukana tässä muutoksessa ja se tekee paluuta lähteeseensä. Ihmiskunnalle se tarkoittaa heräämistä uuteen korkeampaan tietoisuuteen. Maan värähtelytaajuutta nostava kosminen valoenergia tuo esiin kaiken piilossa olleen matalasti värähtelevän energian, jotta se pääsee puhdistumaan. Yksilössä tämä voi tuntua erilaisina vaivoina ja haasteina ja maailmalla se voi ilmentyä sotina, epidemioina ja kuohuntana. Mutta kaikki tämä johtaa lopulta paranemiseen ja harmoniaan.

Heräämisprosessin etujoukkoja ovat niin kutsutut valotyöntekijät, jotka ovat kehollistuneet juuri tähän aikaan ollakseen apuna tässä suuressa operaatiossa. He avautuvat ensimmäisinä oman korkeamman itsensä sisäiselle viisaudelle, rakkaudelle ja voimalle, joka alkaa ohjata heidän toimintaansa. Tärkein tehtävä valotyöntekijöille on henkeen yhdistymisen kautta lisätä parantavan, viisaan ja rakkaudellisen valoenergian määrää fyysisissä kehoissamme. Tämä maan piiriin tuotu korkeasti värähtelevä valoenergia auttaa ympäristöään muuttumaan kaltaisekseen. Lisääntyneen valon myötä ihminen eheytyy, paranee ja vapauttaa jumalaisen täydellisen olemuksensa palvelemaan ihmiskuntaa ja Maaplaneettaa. Maapallon lukuisat vaikeat ongelmat ratkeavat vain ihmiskunnan tietoisuuden nousun ja valon lisääntymisen myötä.

Avautuminen tai herääminen tapahtuu vähitellen. Aiemmissa kehollistumissa tietoisuuttaan kehittäneille valotyöntekijöille avautuminen on nopeampaa, toisille uudistuminen on vaikeampaa ja vanhasta kiinnipitäminen tuntuu turvallisemmalta. Kaikki ovat kuitenkin mukana tässä muutosprosessissa ja paine vanhasta irti päästämiseen kasvaa koko ajan. Vapautta kaipaava sielu osoittaa monella eri tavalla mitkä ajattelu- ja toimintamallit eniten rajoittavat yksilön avautumista. Avautumisen myötä rakentuu uudenlainen yhteys ja valokeho, jonka myötä tietoisuutemme yhdistyy sieluumme, henkeemme ja muuhun kosmokseen. Kehojemme värähtelytaajuus nousee vähitellen, kun valon määrä kehoissamme lisääntyy ja solumme alkavat käyttää valoa energialähteenään. Myös DNA rihmasto uusiutuu.

Sisäiselle viisaudelle avautumista hidastaa mentaalisen mielemme vastustus. Mentaalisen mielemme (mentaalikehon) pääasiallinen tehtävä on säilyttää meidät hengissä. Se perustaa tietonsa aistien kautta tulleeseen tietoon, joista se on tehnyt omia tulkintoja ja johtopäätöksiä, ja ohjaa toimintaamme sen mukaisesti. Monet näistä, etenkin lapsuudessa syntyneet uskomukset ja johtopäätökset ovat valitettavan vääriä, ja ne ohjaavat alitajuisesti toimintaamme vielä aikuisiälläkin. Mentaalinen mieli pitää uhkana kaikkea sellaista mistä sillä ei ole tietoa, ja siksi vastustaa sitä. Henki ja sielu on sille vieraita asioita ja sen aiemman kokemuksen ulkopuolella. Vähitellen kuitenkin uudet kokemukset ja tieto alkaa rauhoittaa mentaalista mieltä, ja se alkaa luottaa yhä enemmän avautumisprosessiin, ja sallii korkeamman itsen yhä enemmän hallita yksilön tietoisuutta. Avautumisprosessissa mieli lopulta alistuu tai sulautuu korkeamman ohjaukseen. Se tapahtuu rakkauden myötävaikutuksella, ei pakottamalla.

Avautumisprosessin myötä lisääntyvä valo tuo esiin mielemme luomia rajoittavia ajatusmalleja, vääriä uskomuksia, ja tunnetallenteita, jotta tiedostaisimme ne ja päästäisimme niistä irti. Näin valo pääsee yhä esteettömämmin kehoihimme. Erilaiset koettelemukset elämässämme ovatkin suuria mahdollisuuksia muuttaa suhtautumistapaamme, ja vapautua vanhasta tavasta reagoida niihin. Sanomattakin on selvää, että tämä ei aina ole helppoa, sillä näihin liittyy aina voimakkaita tunnetiloja. Jotkut vaikeat koettelemukset ovat meille testejä, joissa nähdään, olemmeko oppineet hallitsemaan ajatuksiamme ja tunteitamme, ja valmiita nousemaan korkeammalle tasolle ja ottamaan suuremman osan henkemme voimaa käyttöömme. Näitä tilanteita kutsutaan myös arjessa tapahtuviksi vihkimyksiksi.

Vaikka avautumisprosessi etenee vääjäämättä koko ihmiskunnassa, voi sitä myös edesauttaa monella eri tavalla. Kaikki henkiset harjoitukset, kuten meditaatiot, hengitysharjoitukset, puhdistus- ja suojaustekniikat, affirmaatiot, visualisoinnit, mantrat, erilaiset kehoja avaavat harjoitukset, positiivinen ajattelu, decreet, jne auttavat yhteyden (antakarana) ja tietoisuuden kehittymistä suuresti. Harjoitusten lisäksi tieto avautumisprosessista, kokonaisvaltaisesta olemuksestamme ja maailmankaikkeuden toimintaperiaatteista lisää ymmärrystämme itsestämme ja kosmoksesta, ja auttaa mentaalista mieltämme sallimaan avautumisen. Oman tietoisen toimintamme lisäksi meillä on mahdollisuus saada apua valtavalta henkisten auttajien joukolta. Ylösnousseet mestarit, arkkienkelit, elohimit, tähtiystävämme, lukemattomat enkelijoukot ja muut valo-olennot ovat pyynnöstämme aina valmiita auttamaan meitä pyrkimyksessämme kasvaa valossa. Emme todellakaan ole yksin tässä haastavassa tilanteessa. Käyttöömme on annettu myös lukuisia erittäin käyttökelpoisia energiatyökaluja, kuten vaikka negatiivisia energioita tehokkaasti puhdistava ja muuntava violetti liekki tai Metatron kuutio.

Avautumisen myötä meille kehittyy (tai aukeaa) niin sanottu valokeho, merkaba (hieman myöhemmin), jonka kautta henki toimii meissä. Valokeho, joka koostuu aksiotonaalisista linjoista ja aksiaalisesta järjestelmästä, yhdistää kehomme solut ja fyysiset kehomme henkemme kautta koko kosmokseen. Me emme enää ole erillisiä polariteettien maailmassa, vaan voimme kokea ykseyttä sieluumme, henkeemme ja koko maailmankaikkeuteen. Meistä tulee oman todellisuutemme tietoisia luojia. Käytämme ajatustamme, tunnettamme ja huomiotamme luomisen välineinä. Mestari on sulautunut jumalalliseen henkeen ja on täysin vapaa mielen rajoituksista. Mestari pystyy tietoisesti vetämään kaikkien mahdollisuuksien kvanttikentästä kaiken mitä haluaa. Hän luo korkeamman älykkyyden ohjaamana uudenlaista maailmaa, taivasta maan päälle.

Miten ylösnousemusprosessi etenee? Miten ja milloin yhdistyminen sieluun ja henkeen tapahtuu? Miten energiat virtaavat eri ulottuvuuksissa oleviin kehoihimme ja energiakeskuksiimme? Millaisilla henkisillä harjoituksilla voin edistää avautumistani, puhdistaa energioita, suojautua häiritseviltä energioilta, välittää parantavaa energiaa, poistaa mielen ohjelmointeja ja muita rajoittavia esteitä? Näitä, ja muita avautumisprosessiin liittyviä asioita käsittelemme Henkisen Akatemian meditaatioissa ja valmennuksissa. 

Kaikki ohjaajamme ovat omakohtaisesti jo pitkään kulkeneet (ja yhä kulkevat) tätä avautumisen ja vapautumisen polkua, ja saaneet suoraa opetusta Valon Mestareilta. Tätä tietoa ja kokemusta meitä on kehotettu jakamaan muille polulla kulkeville, ja sitä me haluamme nöyränä ja avoimin sydämin tehdä, olla yhä laajenevan valotyöntekijäjoukon tukena.

Lähde rohkeasti mukaan! - Valoveljenne Tero

 

 

 

 

Tilaa Henkisen Akatemian asiakaskirje

 

Voit koska tahansa peruuttaa kirjeen tilaamisen.